2019. május 22: 109 éve jelent meg először a Délmagyarország. Ünnepi összeállításunkban több mint egy évszázad lapszámaiból, cikkeiből olvashatnak válogatást.1941-ben arról írt lapunk, hogy baleset nélkül zajlott le a jobb oldali közlekedésre való átállás. 1938-ban Öttömösön kavarta fel a kedélyeket a vándorcirkusz primadonnája: a helyi fiatal férfiak egymással és a primadonna testőreivel is összeverekedtek.

Baleset nélkül zajlott le Szegeden a „jobbra hajts" vasárnapi premierje

Példás fegyelmezettséggel tértek át a járművek a jobboldali közlekedési rendre, csak a kerékpárosokkal volt egy kis baj: vasárnap volt a „jobbra hajts" premierje. Szeged jóformán zökkenés mentesen, baleset nélkül vészelte át az uj rend első napját.

Negyedóra hiányzik még a háromból, a kis hajnali expedíció tagjai idegesek, zseblámpa fénye mellett figyelik az órát (…). A Széchenyi téren munkások cserélik ki a jelzőtáblákat (…), egyébként minden csendes, jelenteni való nincs, egyetlen jármű sem látható... Igy múlnak a percek, a háromból még mindig hiányzik 1-2 perc, a Kossuth Lajos-sugárúton halvány fény vibrál – már a jobb oldalon. Délmagyarország, 1941. július 8., 5. oldal

Viharos éjszakai közelharc az öttömösi vándorcirkusz primadonnája miatt

Magánlaksértésért elitélték a „szerenádos" legényeket, emberölés kisérletéért Macska Manci testőrét.
A mult év novemberében vándorcirkusz működött néhány napon át Öttömös egyik kocsmájában. A cirkusz primadonnája Macska Mária volt, aki körül hatalmas viharok dúltak. Az öttömösi ifjúság esténként hevesen udvarolt Macska Mancinak, aki mindenki udvarlását szivesen fogadta, ebből azután igen nagy baj keletkezett. A cirkuszhoz tartozott többek között Rékási Péter 20 éves artistatanonc, aki tornászmutatványokkal szórakoztatta a kocsma közönségét és Szabó László bohóc, aki civilben gyepmester. Ez a két fiatalember volt Macska Manci testőre. Délmagyarország, 1938. február 5., 5. oldal